آب بندی

در دسته بندی کلی، آب بندی، چه در سازه های بتنی و چه در خاک و … ، به دو روش کلی اجرا می شود؛ در یک روش، یکی از انواع پوشش ها در سطوح داخلی و خارجی سازه یا توده های خاک و…  اجرا می­گردد ، که در کل به عملیات لاینینگ می گویند. در این روش در واقع فقط سطوح یا پوسته سازه یا خاک، در مقابل نفوذ آب مسلح می شوند و در هسته اصلی و داخلی سازه یا خاک اقدامی صورت نمی گیرد. در روش دوم از تزریق انواع مواد شیمیایی و سیمانی، با فشار به داخل هسته سازه یا خاک و اجرای ماستیک های درزبندی و…  استفاده می شود، که در این حالت کل حجم سازه یا خاک و …. در مقابل نفوذ آب مسلح می شوند. هر کدام از روشهای مورد اشاره در موقعیتی خاص دارای کاربرد هستند و هر کدام انواع مختلف را شامل می شوند.

یکی از بهترین روشهای آب بندی سازه ها استفاده از روش تزریق می باشد؛ به طوری که در شکاف ها و حفره های داخلی و غیر قابل دسترس موجود در گره ها و محلهای تلاقی و یا محل های دارای تراکم زیاد میلگرد، یا در زیر شبکه آرماتور به دلیل افت بتن و جدا شدن آن از شبکه مزبور، از تزریق انواع مواد پلی یورتان کمک گرفته می شود. همچنین مشکلات نفوذ آب در سازه که بصورت نشت مایع درون مخازن و یا ترک خوردگی ناشی از پوسیدگی و تورم آرماتور رویت می شود، با این روش قابل اصلاح است.

یکی از مهمترین مراحل اجرای آب­بندی بررسی و شناسایی محل نشت می باشد. در بررسی از وضعیت سطوح بتن آرمه دچار نشتی شده علاوه بر نقاطی که دارای نشتی می باشد می بایست نقاطی که در گذشته دارای نشتی بوده اند نیز شناسایی شوند زیرا ممکن است در آینده نیز دچار آبدهی شوند. اکثر این نقاط در محل هایی که بتن آن خوب اجرا نشده یا به عبارتی شن زده می باشد و همچنین درزهای سرد قطع بتن ریزی ملاحظه می شود.

بازگشت به خانه