بهسازی

بررسی استحکام بنا، شامل کلیه مراحل مطالعات، بازدید های میدانی و انجام آزمایشات مخرب و غیر مخرب  روی ساختمانهای ساخته شده می باشد و اقدامات بعدی آن که در فضای تخصصی و غیر آکادمی تعریف شده است، شامل تخریب و  بازسازی های مرتبط با کلیه مصالح ساختمانی و مواد مخصوص با مشخصات خاص می باشد.

بهسازی کلی یک ساختمان، شامل مجموعه ای از بهسازی های موضعی می باشد که در چند مرحله اجرا می شود. در اين حالت بهسازی بايد به گونه ای پيش بينی و اجرا گردد که هدف بهسازی بخش های ديگر ، در مراحل بعدی ، برآورده گردد.  بهسازی شامل کلیه  عملیات های ترمیم، آب بندی، افزایش مقاومت سطوح سازه در مقابل تنش فشاری و … می باشد که با توجه به نوع بهسازی، نحوه طرح و اجرا تعیین خواهد شد.

در اغلب موارد عدم توجه به نکات ساده و کوچک اجرائی سبب می شود که کیفیت اجرا تنزل یافته و به ایمنی ساختمان لطمه وارد آید و به عبارت دیگر، اغلب خرابی ها و نارسایی های بزرگ و کوچک که در سازه ها دیده می شوند، حاصل از سهل انگاری های ساده ای می باشند که معمولاً نه تنها باعث صرفه جوئی نمی شوند، بلکه گاه قیمت تمام شده را نیز افزایش می دهند و اگر این سهل انگاری ها در کار تعمیر و تقویت نیز بعمل آیند، منجر به فاجعه می شوند.

مراتب فوق نشان می دهند که برای تامین موفقیت هر چه بیشتر عملیات ترمیم و تقویت، این عملیات باید طبق برنامه ای مشخص انجام گرفته و مشخصات اجرائی، مراحل و روش کارها، بطور کامل و با دقت و در تمام جزئیات مراعات گردند. به عنوان یک اصل کلی، عملیات های بهسازی وقتی باید شروع شوند که زمان، مصالح، تجهیزات و افراد لازم برای شروع و اتمام آنها، طبق یک برنامه مدون، که در آن نوسانات احتمالی پیش بینی شده، در اختیار باشند.

عملیات بهسازی، معمولاً به طور کامل قابل اجرا با ماشین نبوده و علیرغم استفاده از تجهیزات و وسائل مختلف، کار یدی قابل ملاحظه ای را ایجاب می نمایند؛ این امر باعث می شود که موفقیت عملیات مزبور، در مقیاس وسیعی به کیفیت کار و مهارت عوامل اجرائی بستگی داشته باشد. بدین ترتیب به کار گماردن افراد مجرب ، مطلع و معتقد به اصول فنی یکی از ضوابط اصلی عملیات ترمیم و بهسازی است. لازم به یادآوری است که نگهداری مناسب در قسمتهای تعمیر شده، پس از اتمام عملیات مزبور و در دوره بهره برداری نیز نقش موثر و تعیین کننده ای در پایائی دارند.

در عملیات های بهسازی -متفاوت با عملیات های نوسازی- که اساس، اطلاعات مواد و روش های اجرایی آزمایشات و مقاومت مصالح می باشد و با توجه به ماهیت زد و خوردی بودن بهسازی، مشاهدات عینی و تجربیات کارشناسان ملاک تعیین روشهای اجرایی خواهد بود. شرایط اجرایی زمان ساخت مخصوصاً بتن ریزی و عمل آوری آن، تاثیر فراوانی در نحوه اتخاذ روش های عملیاتی بهسازی خواهد داشت، به صورتی که اقدامات از تخریب تا ترمیم سازه بتن  و… متغیر خواهد بود.

تخریب قسمت های معیوب و آسیب دیده تا رسیدن به بتن سالم اولین قدم عملیات رفع نارسایی های سازه های بتن آرمه می باشد. جهت تعیین محدوده بتن معیوب و نارسایی ها در بتن گره گاه ها می توان از دور ده آزمایش غیر مخرب و مخرب استفاده کرد .

مواردی که ممکن است در عملیات بهسازی انجام شوند به شرح زیر می باشند:

  • کاشت آرماتور
  • آرماتور بندی
  • آماده سازی سطوح تخریب شده
  • پر کردن فضاهای حاصل از تخریب با ملات ترمیم کننده
  • مراقبت مصالح جانشین
  • زیر سازی سطوح
  • بهسازی سطوح ترمیم شده و …
بازگشت به خانه